Ontwikkeling ijsbaan in Drenthe

Zie onderstaand bericht, wat afgelopen weekend door het Gewest Drenthe op de site is geplaatst.  Zoals jullie kunnen lezen, werken wij samen met het Gewest Drenthe en onze collega verenigingen hard aan de invulling, die aan het komende seizoen wordt gegeven.  Wij vragen jullie om begrip en geduld!

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, graag een mail sturen aan bestuur@schaatsvereniging-de-hunen.nl

Bestuur Schaatsvereniging De Hunen

 

Schaatsers en schaatsliefhebbers van Drenthe,

Achter de schermen wordt hard gewerkt om een nieuwe IJsbaan in Drenthe te verkrijgen. In Assen en Hoogeveen worden de plannen met een goed onderbouwde business case de komende tijd aangeboden aan de provincie Drenthe. Het bestuur van Drenthe heeft vertrouwen in de politiek en de plannenmakers, zodat we in Drenthe een ijsbaan behouden.

Goed nieuws is dat de provincie heeft aangegeven een groot bedrag ter beschikking zal stellen voor het beste plan. Voorwaarde is wel dat er een gedegen plan voor een ijsbaan aanwezig moet zijn, met een deugdelijke financiele onderbouwing voor de investering en de exploitatie. Voor de initiatieven Assen en Hoogeveen is dat de uitdaging.

De komende weken zijn er een aantal speciale vergaderingen op het programma:

– 9 februari 2016: Drentse hardrijverenigingen (voorzitters en secretarissen) met het gewestelijke bestuur van Drenthe. Hierin worden de resultaten van de uitgeschreven enquete besproken. Afgesproken is dat we als verenigingen te zamen de toekomstige ontwikkelingen voor de schaatsende leden voorbereiden. Dit betekend dat wanneer er in 2016/2017 een nieuwe baan in Drenthe is, er geen verandering van structuur en organisatie nodig is. De kans dat er geen ijsbaan in 2016/2017 in Drenthe is, is aanwezig en daarvoor zijn we ons gezamenlijk op aan het voorbereiden.

– 16 februari 2015: Drentse en Groningse GTC voorzitters met het gewestelijk bestuur van Drenthe en Groningen. In het kader van bovengenoemde voorbereiding wordt dit ook besproken met de verschillende GTC’s van Groningen en Drenthe. Hierin worden ook de uitkomsten van de enquete besproken en verder bezien vanuit de ijsbaan Kardinge. De Drentse selecties gaan als drentse selecties verder; de Drentse verenigingen blijven Drentse verenigngen; maar primair zullen de trainingen in Kardinge gegeven worden. Hoe alle activiteiten en trainingen binnen het schema van Kardinge vallen wordt door het bestuur en de commissies onderzocht.

Na deze vergaderingen zal er een gezamenlijke informatie item volgen van het gewest en de hardrij verenigingen.

Bovenstaande neemt niet weg dat we ons als bestuur hard maken voor een nieuwe IJsbaan in Drenthe. Met regelmaat is er overleg met de gemeenten, de provincie en de initiatieven. De unieke Drentse activiteiten op de ijsbaan in Drenthe laten zien dat schaatsen in Drenthe leeft. Afgelopen avond waren meer dan 270 schaatsers op de ijsbaan voor Skate4air; meer dan 40 jaar 100km toertochten op de ijsbaan van Drenthe.
Wim van der Vegt
Voorzitter KNSB Gewest Drenthe